PVA – Cluster, ZFS, Replikace, HA (High Availability :-)

https://www.youtube.com/watch?v=ItwQ5n3PTjQ

Tři a více (dva pokud se pořeší quorum) fyzických strojů, každý se dvěma fyzickými disky (druhý bude na ZFS) se sloučí do clusteru:

Na každý stroj nainstalovat Proxmox. Upgradovat na nejnovější verzi.

První stroj: Datacenter – Cluster – Create Cluster – Join Information – Copy Join Information (ten nejdelší klíč) tlačítkem Copy Information

Druhý a další stroj: Datacenter – Cluster – Join Cluster – Paste Join Information (zbytek se doplní sám) – heslo roota – Join

A máme nody v clusteru!

Vytvoříme ZFS (na těch druhých discích):

node1: Disks – ZFS – Create ZFS – pojmenovat, vybrat disk, ponechat zaškrtnutý checkbox Add Storage – Create

node2: Disks – ZFS – Create ZFS – pojmenovat stejně, vybrat disk, zrušit zaškrtnutý checkbox Add Storage – Create

další nody: stejně jako druhý

Datacenter – Storage – vybrat ZFS – Edit – Nodes: – přidat (vybrat) všechny Nody – OK

A máme úložiště ZFS!

Vytvořit virtuální stroj (na node1):

node1 – Local – ISO Images – Upload – Select File.. – Open – Upload

Create VM – Name – Next(General)- ISO Image – Type – Next(OS) – Next(System) – Storage: ZFS – Next(Hard Disk) – Next(CPU) – Next(Memory)  – Next(Network) – Finish(Confirm)

nastartovat VM (popř. nakonfigurovat …)

Shutdown VM

node1 – VM – Hardware – CD/DVD – odpojit ISO (zaškrtnout Do not use any media) – OK

node1 – Local – ISO Images – vybrat ISO – Remove – Yes

Nastavení replikací:

VM – Replication – Add – Target:node2 – Create

VM – Replication – Add – Target:node3 – Create

atd… pro všechny nody

A máme nastavené replikace!

Nastavení High Availability:

Datacenter – HA – Add – vybrat VM – Add

A máme nastavenu Vysokou Dostupnost!

Test:

node1 – Shutdown

VM se automaticky spuští na node2

BOMBA! Ať chcípne kterýkoliv stroj – VM se rozběhne na jiném.