HA – ESPHome

Instalace ESPHome (dashboard):

(toto je jediný příkaz na více řádcích)

$ sudo docker run -d 
--name esphome 
--privileged 
--restart=unless-stopped 
-e TZ=Europe/Prague 
-v /home/pi/ESPHome:/config 
--network=host
ghcr.io/esphome/esphome:stable

vyzkoušet v prohlížeči http://localhost:6052


identifikace připojeného zařízení na USB:

dmesg | grep tty

ESPHome – metoda příkazového řádku:

docker pull esphome/esphome
mkdir ESPHome
cd ESPHome
docker run --rm -v "${PWD}":/config -it esphome/esphome wizard nazev.yaml

(vytvoří konfigurační soubor nazev.yaml)

ls
cat nazev.yaml

dále:

dmesg | grep ttyUSB
docker run --rm --privileged -v "${PWD}":/config --device=/dev/ttyUSBx -it esphome/esphome run nazev.yaml

(tento příkaz nainstaluje ESPHome konfiguraci nazev.yaml na zařízení připojené k /dev/ttyUSBx)
hotovo!