HA – Themes

Instalace tématu

HACS

Rozhraní – Motiv – Přidat

Volba tématu pro konkrétní zařízení

Profile – Motiv

některé prvky ny panelech umožňují vlastní nastavení tématu (např. Gauge)

Set/Reset Backend/Frontend themes

Set:

Nástroje – Služby – Set theme

vybrat téma a zavolat službu (téma se nastaví pro všechna zařízení jako backend theme)

Reset:

Nástroje – Služby – Set theme

přejít do režimu yaml

service: frontend.set_theme
data:
  name: default

zavolat službu