HA – HomeAssistant Install

Instalace HomeAssistant:

(toto je jediný příkaz na více řádcích)

$ sudo docker run -d 
--name homeassistant 
--privileged 
--restart=unless-stopped 
-e TZ=Europe/Prague 
-v /home/orange/ha/homeassistant:/config 
--network=host 
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

vyzkoušet v prohlížeči http://localhost:8123


lze také umístit do souboru: (na konci každého řádku vložit mezeru a zpětné lomítko, poslední ne)

docker run -d \
--name homeassistant \
--privileged \
--restart=unless-stopped \
-e TZ=Europe/Prague \
-v /home/orange/ha/homeassistant:/config \
--network=host \
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

a spustit: bash soubor nebo sh soubor