HA – HACS Install

Instalace HACS:

user account – advanced mode enable
Připojit se do terminálu HomeAssistanta – a to buď pomocí SSH a nebo v případě Dockeru pomocí příkazu

sudo docker exec -it homeassistant bash

Stažení a spuštění instalačního skriptu – v příkazové řádce napíšeme

wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -

restart

přidat integraci HACS